ماندانا اعلایی

alaee

ماندانا اعلایی : 

 پایه گذار و صاحب امتیاز گالری

 

 متولد۱۳۳۹

 کارشناسی ارشد رشته معماری و کارشناسی ارشد انفورماتیک از دانشگاه پلی تکنیک لوزان سویس